Bezpieczeństwo

Energy Logserver SIEM fundamentem SOC

Energy SOC wykorzystuje Energy Logserver SIEM. Odpowiada on na potrzeby współczesnych organizacji, umożliwiając identyfikację zagrożeń na podstawie ogromnej ilości danych, nie tylko tych związanych z obszarem bezpieczeństwa.

Wybrane funkcje

  • Regularne aktualizacje z naszego repozytorium lub lokalnej instancji MISP
  • Gotowy do użycia predefiniowanych reguł korelacji
  • Zarządzanie ryzykiem i ocena ryzyka
  • Raporty zgodności
  • Alertowanie i aktywny monitoring środowiska

Energy Logserver, dzięki wbudowanemu modułowi wykrywania podatności i wykorzystaniu najlepszych praktyk zdefiniowanych w CIS, pozwala na audyt monitorowanego środowiska pod kątem luk w zabezpieczeniach, błędnych konfiguracji lub nieaktualnych wersji oprogramowania. Funkcjonalność File Integrity Monitoring pozwala na szczegółowe monitorowanie i ostrzeganie o nieautoryzowanych próbach dostępu do najbardziej wrażliwych danych.

Energy Logserver pozwala wykorzystać funkcjonalności wspierające ocenę ryzyka incydentu oraz jego wpływu na organizację. System oferuje pełne zarządzanie procesem obsługi incydentów w zespole, w tym przypisanie odpowiednich playbooków, a z drugiej strony umożliwia prostą integrację z systemami SOAR.

Energy Logserver SIEM zawiera gotowy zestaw narzędzi do regulacji zgodności takich jak CIS, PCI DSS, RODO, NIST 800-53, ISO 27001. System umożliwia mapowanie wykrytych zagrożeń na taktykę Mitre ATT&CK. Dzięki integracji z serwerem MISP, Energy Logserver pozwala na uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o nowych zagrożeniach w sieci poprzez pobranie najnowszych list IoC.